Prosjekter

Møllegården

08.07.2014 Nyheter

Møllegården ligger i Sandnes sentrum i forlengelsen av Langgata i sør. Prosjektet består av 4 bygårder med varierte høyder, samt et høyhus. Bygårdene er plassert langs Jærveien og St. Olavs gate og danner sammen med eksisterende bebyggelsen et større og åpent sammenhengende kvartal med en stor og grønn felles hage.

Les hele artikkelen →

Harestad skole

08.07.2014 Nyheter

Harestad skole er et nybygg som skal huse 1.-10. trinn, med 500 elever på ungdomstrinnet og 700 elever på barnetrinnet. Skolen prosjekteres i samarbeid med SPINN Arkitekter AS og er planlagt gjennomført i to byggetrinn, der ungdom er første byggetrinn. En kultursal skal integreres i skolen, denne skal også brukes som en del av kommunens […]

Les hele artikkelen →

Fjordbris,mulighetsstudie fase 2

12.09.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Fjordbris,mulighetsstudie fase 2

Vi har på oppdrag fra Fjordbris AS utarbeidet en volum- og mulighetsstudie for boligutvikling i Jørpeland sentrum i Strand kommune. Mulighetsstudien bygger konseptuelt videre på Jørpelands småbypreg og eksisterende bebyggelsesstruktur.

Les hele artikkelen →

2020park

12.09.2013 Prosjekter
Thumbnail image for 2020park

2020park Bygg 1 er det første i en rekke av nye bygninger rundt Tou Bryggeriers tidligere anlegg på Forus Øst. Alliance arkitekter har utarbeidet bebyggelsesplan og vært arkitekt gjennom hele prosessen.

Les hele artikkelen →

Wergeland hage

30.05.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Wergeland hage

Alliance arkitekter har utarbeidet reguleringsplan og fortettingstrategi for 20 boliger langs Bybanen i Bergen. Forprosjektet er under utarbeidelse og prosjektet planlegges lagt ut for salg i oktober 2013. Bebyggelsen er plassert langs Falsens vei for å oppnå en økt grad av bymessighet, samt for gi et verdifullt og større sammenhengende uteoppholdsareal mot vest til beboerne i prosjektet. Bygningene […]

Les hele artikkelen →

Tu Skule

30.05.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Tu Skule

Tu skole prosjekteres for totalt 350 elever. Den skal bygges på tidligere dyrket mark i et svakt hellende landskap, omgitt av steingjerder. Skolen er formet som en stjerne, der de ulike armene møtes i et åpent areal for vestibyle, kantine og bibliotek.

Les hele artikkelen →

Loft Lindern

29.05.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Loft Lindern

Alliance arkitekter planla i samarbeid med oppdragsgiver utbygging av leilighet og råloft på Lindern. Leiligheten på to etasjer og hems er uten lysbrytere og listverk. Alt lys er fjernstyrt, varmeovner er fordekt som noe annet og tregulvene er skråskåret for å passe inn under skråtaket.

Les hele artikkelen →

Smart hotel Oslo

23.03.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Smart hotel Oslo

Smart hotel – gruppen planlegger og bygger hoteller i Hammerfest, Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. Motto for hotellkjeden er god søvn til faste lave priser. Det legges vekt på enkle og smarte løsninger. Hotellet er svært sentralt plassert i en av Oslo sentrums hovedgater.

Les hele artikkelen →

Scandic hotell forus

22.03.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Scandic hotell forus

Alliance arkitekter har utarbeidet bebygelsesplan for et konferansehotell på Forus Øst, og har hatt ansvaret for arkitekturprosjekteringen frem til ferdigstillelse. Hotellet har en stram struktur mot Forusbeen som løser seg opp mot travbanen og bidrar på den måten til en tydeligere bebyggelse på Forus.

Les hele artikkelen →