Heggtoppen

3. november 2014 · 0 kommentarer

i Nyheter

Post image for Heggtoppen

Heggtoppen i Lier står klart for innflytting! Prosjektet består av 30 utleieboliger for Lier Boligselskap og er resultatet av en invitert arkitektkonkurranse i 2007.
[Les hele artikkelen…]

Møllegården

08.07.2014 Nyheter

Møllegården ligger i Sandnes sentrum i forlengelsen av Langgata i sør. Prosjektet består av 4 bygårder med varierte høyder, samt et høyhus. Bygårdene er plassert langs Jærveien og St. Olavs gate og danner sammen med eksisterende bebyggelsen et større og åpent sammenhengende kvartal med en stor og grønn felles hage.

Les hele artikkelen →

Harestad skole

08.07.2014 Nyheter

Harestad skole er et nybygg som skal huse 1.-10. trinn, med 500 elever på ungdomstrinnet og 700 elever på barnetrinnet. Skolen prosjekteres i samarbeid med SPINN Arkitekter AS og er planlagt gjennomført i to byggetrinn, der ungdom er første byggetrinn. En kultursal skal integreres i skolen, denne skal også brukes som en del av kommunens […]

Les hele artikkelen →

Nordre gate 20-22

07.05.2014 Nyheter
Thumbnail image for Nordre gate 20-22

Alliance arkitekter har på oppdrag av NGU AS samt Infill AS varslet om oppstart av detaljregulering for Nordre gate 20-22 på Grünerløkka. Kunngjøringsannonse kan ses her.

Les hele artikkelen →

Lysaker, Vækerø og Skøyen

14.02.2014 Nyheter
Thumbnail image for Lysaker, Vækerø og Skøyen

Utstilling på Dog A! – Kom på åpning i dag fra kl. 17, Utstillingen vises 14.02.2014 – 24.02.2014. Vi har vært så heldige at vi har fått lov til å komme med vårt bud på hvordan byen kan vokse mellom Skøyen og Lysaker når metroen kommer.

Les hele artikkelen →

Workshop i stram snor

18.09.2013 Nyheter
Thumbnail image for Workshop i stram snor

Der produseres enorme mengder med visjonær arkitektur og det brukes opp penner i spannevis, -vi holder morgenworkshops med hele Oslo kontoret på parallelloppdrag. En fantastisk måte å starte dagen på, med en gjeng fokuserte og engasjerte kollegas som brenner for faget sitt!. Det hele holdt i overlegen stram snor av Caroline og Rune.

Les hele artikkelen →

Fjordbris,mulighetsstudie fase 2

12.09.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Fjordbris,mulighetsstudie fase 2

Vi har på oppdrag fra Fjordbris AS utarbeidet en volum- og mulighetsstudie for boligutvikling i Jørpeland sentrum i Strand kommune. Mulighetsstudien bygger konseptuelt videre på Jørpelands småbypreg og eksisterende bebyggelsesstruktur.

Les hele artikkelen →

2020park

12.09.2013 Prosjekter
Thumbnail image for 2020park

2020park Bygg 1 er det første i en rekke av nye bygninger rundt Tou Bryggeriers tidligere anlegg på Forus Øst. Alliance arkitekter har utarbeidet bebyggelsesplan og vært arkitekt gjennom hele prosessen.

Les hele artikkelen →

Wergeland hage

30.05.2013 Prosjekter
Thumbnail image for Wergeland hage

Alliance arkitekter har utarbeidet reguleringsplan og fortettingstrategi for 20 boliger langs Bybanen i Bergen. Forprosjektet er under utarbeidelse og prosjektet planlegges lagt ut for salg i oktober 2013. Bebyggelsen er plassert langs Falsens vei for å oppnå en økt grad av bymessighet, samt for gi et verdifullt og større sammenhengende uteoppholdsareal mot vest til beboerne i prosjektet. Bygningene […]

Les hele artikkelen →